Home » projekční činnost

proklik do galerie

Optimálně zhodnotíme prostor a navrhneme efektivní řešeni. Pomůžeme Vám s výběrem zařizovacích předmětů, navrhneme kompozice obkladu, vytvoříme kuchyň na míru a sladíme Váš prostor do posledních detailů.

_____________________________________________________________________________________

Zajišťujeme všechny stupně projektové dokumentace:

  • architektonické studie
  • prostorové vizualizace a návrhy nábytkových sestav
  • projektová dokumentace k územnímu řízení
  • projektová dokumentace na stavební povolení / ohlášení
  • prováděcí dokumentace stavby
  • projekty interiéru
  • zajištění statiky a požárně bezpečnostního řešení
  • vyjádření příslušných orgánů státní správy
  • zajištění stavebního povolení / ohlášení stavby
  • vydání dokladů potřebných ke kolaudaci